ציר זמן

ימי הבית הראשון

960–586 לפני הספירה

העתקים של הטקסטים המקראיים שנכתבו כנראה בתקופה זו הם בין התגליות החשובות ביותר במגילות מדבר יהודה.
ימי הבית הראשון, הממלכה מפולגת לממלכת יהודה בדרום וממלכת ישראל בצפון
586 לפני הספירה
חורבן בית ראשון וגלות בבל

MUR 17 כתב-היד הקדום ביותר שזוהה במגילות מדבר יהודה
צילום:
שי הלוי

ימי הבית השני

‏התקופה הפרסית
539–332 לפני הספירה

פפירוסים שומרונים נמצאו בוואדי דליה. מצוינים בהם תאריכים במאה הד' לפני הספירה.
539 לפני הספירה
כורש מלך פרס כובש את ממלכת בבל, ומתיר ליהודים הגולים לשוב לירושלים ולבנות מחדש את בית המקדש

"החנינה של כורש", כתב יד מאויר של קדמוניות היהודים של יוספוס פלביוס, ג'אן פוקו, 1475-1470, הספרייה הלאומית של צרפת

תמונה עליונה: פפירוס שטר מכר של עבד מוואדי דליה לפני הפתיחה

תמונה תחתונה: פפירוס שטר מכר של עבד מוואדי דליה אחרי הפתיחה

התקופה ההלניסטית
332–63 לפני הספירה

רוב המגילות והקטעים שנמצאו במערות ליד חורבת קומראן מתוארכות לתקופה ההלניסטית. מרבית המגילות שאינן מקראיות מאוסף זה — המגילות הכיתתיות וחיבורים ספרותיים אחרים — נכתבו במהלך תקופה זו.
332 לפני הספירה
שלטון הלניסטי
אלכסנדר מוקדון כובש את ממלכת יהודה
323–141 לפני הספירה
שלטון בית תלמי ובית סלווקוס

התקופה החשמונאית

164-168 לפני הספירה
מרד המכבים
165 לפני הספירה
חנוכת בית המקדש השני
תחילתה של אוטונומיה יהודית
143-152 לפני הספירה
יונתן החשמונאי, שליט וכוהן גדול
63-67 לפני הספירה
מרי אזרחי בין תומכי הורקנוס השני ותומכי ארסיטובלוס השני

4Q448 תפילה ליונתן המלך, כנראה שליט חשמונאי
צילום:
צילה שגיב

‏‏התקופה הרומית
73-63 לפני הספירה

63 לפני הספירה
המצביא הרומי פומפיוס כובש את ירושלים
מגילות רבות שנתגלו במערות קומראן הועתקו, ומיעוטן חוברו, במהלך התקופה ההרודיאנית. במצדה נמצאו מגילות מקראיות, מגילות לא מקראיות ומספר פפירוסים ביוונית ולטינית.

התקופה ההרודיאנית

4-37 לפני הספירה
הורדוס מתמנה למלך בארץ ישראל מטעם האימפריה הרומית
4 לפני הספירה
שלטון ישיר של רומא ביהודה
4 לפני הספירה – 40 לספירה
חייו של ישו מנצרת
66 לספירה
המרד הגדול, מרד היהודים ברומאים
70 לספירה
חורבן ירושלים ובית המקדש השני
73 לספירה
נפילת מצדה, המעוז האחרון

המצור על ירושלים וחורבנה
דויד רוברטס, 1850

11Q5 מגילת תהלים התקופה ההרודיאנית
צילום:
שי הלוי

לאחר חורבן בית שני

‏התקופה הרומית
324-73 לספירה

מרבית כתבי-היד שנתגלו בוואדי מורבעאת, בדומה לטקסטים מנחל חבר ומנחל צאלים, מתוארכים לתקופה הרומית. פליטים שברחו למערות במדבר בזמן המרד הגדול ובימי מרד בר כוכבא הטמינו את חפציהם האישיים במערות.
132–135 לספירה
מרד בר כוכבא

התקופה הביזנטית
324–638 לספירה

יהודה תחת שלטון האימפריה הרומית המזרחית, הנוצרית

ירושלים במפת מידבא, כנסיית גאורגיוס הקדוש במידבא, ירדן מאה ו' לספירה

התקופה האסלאמית
המאות הז'–הי"א לספירה

בח'ירבת מירד (הורקניה) נתגלה אוסף נרחב של כתבי־יד בערבית מתקופה זו.
יהודה סופחה לאימפריה האסלאמית, ושלטו בה שושלות של חליפים

MUR 173, קמע בערבית מוואדי מורבעאת
צילום:
שי הלוי

מוסלמים וצלבנים
מתוך "הכרוניקות הגדולות של צרפת", הספרייה הבריטית, האוסף המלכותי, 16G VI, עמוד 442,
1325-1330

התקופה הצלבנית
המאות הי"ב–הי"ג לספירה

בוואדי מורבעאת נמצא העתק של תפילה יוונית-נוצרית מהתקופה הצלבנית.
במשך כמאתיים שנה, הצלבניים הנוצרים מאירופה שלטו ב"ארץ הקודש"