קרן ליאון לוי וקרן ארקדיה

קרן ליאון לוי

קרן ליאון לוי נוסדה בשנת 2004. זוהי קרן פרטית, ללא מטרת רווח, מעיזבונו של ליאון לוי, פילנתרופ שעסק שנים רבות בפעולות נדבנות. מטרת-העל של הקרן לתמוך בהשכלה ברמה הגבוהה ביותר כדי לקדם ידע ולשפר את חייו של הפרט ושל החברה בכלל.

www.leonlevyfoundation.org


קרן ארקדיה

קרן ארקדיה שמה לה למטרה להגן על נכסי תרבות וטבע שנמצאים בסכנה. הקרן פועלת לתעד שפות שכמעט נעלמו מן העולם ולהציל ארכיונים היסטוריים נדירים, וכן לשמר מערכות אקולוגיות וסביבתיות בסכנת הכחדה. קרן ארקדיה תומכת בפרויקטים רבים העוסקים בתיעוד דיגיטלי במוסדות כגון: רשות העתיקות, אוניברסיטת הרווארד, אוניברסיטת קליפורניה (UCLA), הספרייה הלאומית וקרן היל.

www.arcadiafund.org.uk