רשות העתיקות

רשות העתיקות נוסדה בשנת 1990, והיא הסמכות הלאומית האחראית לפעילויות הארכיאולוגיות, לאתרי העתיקות ולאוצרות הלאומיים של ישראל. הרשות מסדירה חפירות ארכיאולוגיות ופעולות שימור, ומקדמת מחקר ופרסום.

רשות העתיקות שואפת להגביר את מודעות הציבור למורשת הארכיאולוגיה של הארץ ואת העניין הציבורי בה. היא עושה זאת באמצעות פעילות הסברתית וחינוכית ענפה ובסיוע קבוצה מובחרת של נאמני עתיקות מתנדבים, הפועלים בשטח ומדווחים לרשות על פעילויות ארכיאולוגיות בתחום פעולתם.

רשות העתיקות פועלת מתוקף חוק רשות העתיקות (1989) וחוק העתיקות (1978).